Проекти діючіЦентр соціалізації 15+ (хлопці)Центри ДОДОМУ

Центри соціалізаціїї підлітків 15+

центри соціалізації

Центри соціалізаціїї 15+ (з програмою реабілітації, соціалізації, адаптації та підготовки до самостійного життя.

Цільова аудиторія, вік: підлітки віком від 14 до 18 років, серед яких діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, та ті, що опинились в складних життєвих обставинах, випускники інтернатних установ, випускники інших коррегуючих дитячих закладів (окрім дітей з особливими потребами, що потребують сторонньої допомоги та/або особливих умов проживання).

Мета проекту: зменшення негативних явищ серед дітей та молоді, формування цілісних особистостей, спрямованих на освіту та досягнення.

Завдання:

– реабілітація (що вміщує індивідуальну роботу з психотравмою),

– соціалазація (накопичення та правильне впорядкування ціннісно-культурних норм, навичок, знань та спроможність впроваджувати їх в життя),

– допомога професійному спрямуванні та здобутті освіти,

– підготовка до подальшого самостійного життя,

– супроводження після випуску впродовж 3-х років.

Побутові умови у Центрі максимально наближені до домашніх (сімейних). Реалізуючи проект, ми допомагаємо дітям групи ризику сформувати гармонійну самооцінку, стати повноцінними членами суспільства, попередити деградацію, аморальність, суїцидальні випадки, злочинність, шкідливі звички, тощо, сформувати спроможність створювати повноцінні сім’ї, набути практичні навички декількох професій, отримати освіту, досягати цілей та успіху, влаштуватися на роботу за покликанням, правильно будувати відносини в робочому колективі, зростати та розвиватися професійно.

Робота з кожним отримувачем послуги ведеться індивідуально. Термін перебування 1 рік (може бути продовжений за необхідністю).

Кількість дітей: Загалом у гуртожитку (групі) може одночасно перебувати 8  підлітків.

Історія проекту : “Центри соціалізації  15+(хлопці)
Історія проекту: “Центри соціалізації  15+(дівчата)
1Shares