Влаштування в родинуНовиниФонд ДОДОМУ

Поради щодо усиновлення майбутнім батькам

Доброго дня, шановні добродії! Сьогодні ми хочемо поговорити про усиновлення в Україні, а саме хто має право на всиновлення дитини-сироти? З чого починати? Розглянемо більше юридичну складову цього питання…
Усиновлення – це юридичний процес, під час якого рішенням суду створюються нові, постійні відносини між батьками та дитиною, і який полягає у передачі батьківських прав та обов’язків від однієї родини до іншої, це прийняття у сім’ю дитини на правах народженої, з усіма правами та обов’язками, як з боку дорослих так і з боку дитини.Потрібно зауважити, що усиновлення в Україні підтримується Державою та регулюється Законом України .
Хто має право на всиновлення дитини-сироти?
На це питання краще відповісти так: хто не може бути усиновлювачами, а саме особи, які:
-обмежені у дієздатності або визнані недієздатними;
– позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
– були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
– перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
-зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
– не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
-страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
– є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини
– були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
– за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду;
– є особами без громадянства;
– та інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.
Якщо у Вас виникли запитання щодо Ваших прав на всиновлення дитини-сироти,  рекомендуємо  звернутися за консультацією до кваліфікованих спеціалістів в рамках Державної програми “Безкоштовна правова допомога”.

З чого починати батькам , що наважилися на всиновлення?

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, можуть звернутися з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до Служби у справах дітей за місцем проживання.
Заява може бути написана в присутності працівника Служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з’явитись до Служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).
До заяви додаються такі документи:
1). Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
2). Довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
3). Копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
4). Висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3 (бланк видає працівник служби);
5). Засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
6). Довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
7). Копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.
Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.
Яка процедура всиновлення?
Під час приймання документів заявникам роз’яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов’язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення.
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, можуть за бажанням або за рекомендацією служби у справах дітей пройти курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 10 робочих днів після отримання заяви про бажання усиновити дитину (з повним комплектом документів) Служба у справах дітей складає Акт про обстеження житлово-побутових умов майбутніх усиновлювачів, розглядає питання про можливість усиновлення дитини і готує відповідний висновок. Якщо цей висновок позитивний, заявникам присвоюється звання кандидатів в усиновлювачі, і дані про них заносяться до спеціальної книги обліку.
Термін дії документів з усиновлення – один рік з дня їх видачі!!!!
Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання її усиновити. У заяві зазначають: прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім’я, по-батькові, вік, місце проживання дитини.
Керівник дитячого закладу (чи особи, в яких проживає дитина) за запитом Служби у справах дітей представляє встановлений порядком про усиновлення перелік документів.
Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду. Фактичне усиновлення дітей в Україні проводиться на підставі рішення суду.
Усиновлювач зобов’язаний особисто забрати дитину з місця її проживання, доклавши копії рішення суду про усиновлення, у присутності представника Служби у справах дітей.
Маємо надію, що ця стаття стане для Вас в пригоді! В подальшому поговоримо про психологічну ,соціальну сторони усиновлення та інше . Можливо у Вас є запитання на цю тему, ми з радісттю спробуємо допомогти Вам.

Повідомте про себе

як ми можемо відповісти Вам

Чим ми можемо Вам допомогти?

Будь ласка запитайте - що Вас цікавить, або зробіть зауваження.

60Shares